I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest KOMITET ORGANIZACYJNY JUBILEUSZU 100-LECIA SZKOŁY, z siedzibą przy: ul. Mazowieckiej 25, 06-300 Przasnysz. Adres naszej strony internetowej to: https://100zsp.pl.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: Rozwiązywania problemów technicznych, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 2. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wtedy można ją cofnąć w każdej chwili, informując o tym na adres: szkola@zsp-przasnysz.edu.pl
 4. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. „Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia szkoły”, zbiera następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.
 7. Gromadzone dane są niezbędne do zawarcia kontaktu i udzielenia informacji na zadane pytania.

IIi. BEZPIECZEŃSTWO

W trosce o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie.

IV. Marketing

Podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Jubileuszu 100-lecia szkoły. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: egolebiowska@zsp-przasnysz.edu.pl

V. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zgłaszać na adres: egolebiowska@zsp-przasnysz.edu.pl

VI. Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Ewelina Gołębiowska. Możesz skontaktować się z nią mailowo – egolebiowska@zsp-przasnysz.edu.pl

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.