KONKURS ODBYŁ SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Plastyczny- zadaniem uczniów było stworzyć indywidualną pracę plastyczną – plakat wykonany techniką dowolną przedstawiający logo szkoły
2. Informatyczny – Uczniowie mieli zaprojektować logo szkoły za pomocą technik komputerowych


Konkurs rozstrzygnięto 29 maja 2023r. Laureatami konkursu zostali:


W kategorii plastycznej
I miejsce – Zuzanna Juszkowska – klasa 1 LOH
II miejsce -Olga Steczka – klasa 1 TE
III miejsce – Daniel Usiądek – klasa 3 TL


Wyróżnienia:
1. Konrad Liana – klasa 1 Ti1
2. Zofia Fabrykiewicz – klasa 1 LOH


W kategorii informatycznej
I miejsce – Jan Liszewski – klasa 1 TL1
II miejsce -Karolina Kawiecka -klasa3 TR
III miejsce – Justyna Stępieńz – klasa 1 TE


Organizatorkami konkursu były:
mgr Urszula Milewska
mgr Wioletta Słomińska