Litwa 2023

08.05.-17.05.2023 r.
Projekt pt. „Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej kluczem do kształtowania postaw proekologicznych, przedsiębiorczych oraz rozwoju umiejętności miękkich”.