Pod takim hasłem 13 kwietnia odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Chęć podzielenia się jednym z najcenniejszych darów, ratujących życie wykazało 40 osób. Ostatecznie ekipa ambulansu Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zakwalifikowała 38 osób. Co w sumie dało 17,1 litrów pobranej krwi.

Organizatorzy przedsięwzięcia (Szkolny Klub HDK „Zakrwiści” Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Pan Paweł Szczepkowski – dyrektor ZSP) pragną podziękować za ufundowanie posiłku regeneracyjnego dla osób oddających tego dnia krew następującym sponsorom:

  • Pawłowi Kaczorkowi – Właścicielowi Cukierni Kaczorek;
  • Gospodarstwu Rolnemu Robert Ślubowski;
  • Ashruf Elshazly – właścicielowi Kebab Egipt;
  • Właścicielom – Świat Warzyw i Owoców.

Zaplanowane są kolejne akcje krwiodawcze. Naszym marzeniem jest zebranie w ciągu przyszłego roku szkolnego tytułowych 100 litrów krwi. Wiemy, że jest to trudne do zrealizowania tylko wśród obecnych uczniów i pracowników naszej szkoły. Dlatego też pragniemy zaprosić do tego projektu także absolwentów ZSP. Jeżeli „działacie w tej branży”, to prosimy o podawanie nam na bieżąco informacji o ilości oddanej przez Was krwi w ciągu 2023 roku.

Stwórzmy razem symboliczne „Serce Stulecia ZSP”!

Wszelkich informacji związanych z akcją udzielają: Bogusław Brykała, Michał Mocek.